Verwerking van persoonsgegevens

Deze informatiepagina wordt u ter beschikking gesteld door de Pink Lady® Europe vereniging om u te informeren over:

 • de verbintenissen inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 • uw rechten en hoe uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt.

Wie zijn wij?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de vereniging Pink Lady® Europe, vertegenwoordigd door haar directeur Thierry Mellenotte.

Hebt u een vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens? Wil je je rechten uitoefenen? Neem contact met ons op:

Voor hulp of informatie kunt u een e-mail sturen naar contact@pinkladyeurope.com.

Verwerking van uw persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de club gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden in haar laatst gewijzigde versie.

De verwerking van gegevens is gebaseerd op toestemming.

Het doel van deze dataverwerking is:

 • het gebruik van de club en de levering van prijzen.
 • de verspreiding van nieuws en speciale aanbiedingen van Pink Lady® Europe.

Uw gegevens zijn:

 • uitsluitend meegedeeld aan de communicatieafdeling van de vereniging Pink Lady® Europe en aan haar onderaannemer die de gegevens voor rekening van de vereniging Pink Lady® Europe zal verwerken: Agence Wonderful, aan de onderaannemers van Ovéa.
 • de gegevens worden bewaard voor de duur van het gebruik van de club (gebruikersaccount). Indien u uw account verwijdert, wordt deze verwijderd of geanonimiseerd en alleen voor statistische doeleinden bewaard.

Uw gegevens zullen niet worden:

 • verkocht of gebruikt voor een ander doel dan het hierboven vermelde.
 • worden overgedragen aan een derde land van de Europese Unie of een internationale organisatie.

Rechten van de persoon op wie de verwerking betrekking heeft

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens beschikt u over verschillende rechten die voortvloeien uit de AVG en die u kunt uitoefenen op contact@pinkladyeurope.com, door uw identiteit te bewijzen:

 • het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die worden verwerkt (artikel 15 van de AVG),
 • het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder de tot dan toe uitgevoerde verwerking op losse schroeven te zetten (artikel 7 van de AVG),
 • het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie van onnauwkeurige gegevens of aanvulling van onvolledige gegevens te verkrijgen (artikel 16 van de AVG),
 • het recht om uw gegevens te laten wissen, in de gevallen bedoeld in artikel 17 van de AVG,
 • het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen teneinde de verwerking van uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk stop te zetten, met uitzondering van de bewaring ervan (artikel 18 van de AVG),
 • het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens (artikel 20 van de AVG),
 • het recht om op met uw specifieke situatie verband houdende gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering (artikel 21 van de AVG),
 • het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL (artikel 13 van de AVG).

Bescherming van uw gegevens

De Pink Lady® Europe Association neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen, om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk worden voor onbevoegde derden. Het zorgt voor een beveiligingsniveau dat in verhouding staat tot de risico’s die aan de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens verbonden zijn.

Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om te zorgen voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat u toegang geeft tot uw account. Deel deze informatie met niemand. Als u uw computer deelt, denk er dan aan om uit te loggen voordat u de website verlaat.